Önerilerimiz

Denetim kontrolü,  mali birimin işletme faaliyetletinin kamusal muhasebe hesaplamaları ve raporlamaları, vergilendirme ve   finansal faaliyetlerin ve  kuruluş taleplerinin doğruluğunu, tamlığını, yürürlükte olan mevzuatlarla  ve düzenlemeler ile uygunluğunun belirlenmesi amacıyla  yapılmaktadır. Taraflsızlık, bağımsızlık ve gizlilik  prensiplerinin korunması amacıyla denetim hizmetlerinin tam paketini sunmaktayız.  Muhasebe işlemleri, vergilendirme ve yönetim alanında verilen kalifiye yardım çok önemli ekonomik etkilerini yaratmaktadır.  Bizi m uzmanlar tarafından yapılacak bağımsız ekspertiz, sizin muhasebe hesaplamalar ve vergilendirme yükümlülükleri ile ilgili olan hesaplamaların gerektiği gibi olmasını sağlayacak, denetici raporları ise  muhasebe hesaplamaların doğruluğu hakkında  sizin şirketinizin dürüstlüğünü ve şeffaflığını kanıtlayacaktır. 

Finanshesaplama denetim (zorunlu ve/veya girişim)
Muhasebe-sınıflandırmanın işler
Vergi denetim
Varlıkların tanışma (taşınmaz-taşınabilir malı ve maddı olmayan varlıklar)
Finans-ekonomi uzmanlık
Danışmanları vergi ilgili
Muhasebe işletme sisteminin ve iç denetim kontrol etkisi
Organizasyonel-yönetim yapısı ve planlama
Bilgi sistemler yönetiminin geliştirilmesi
Tematik ekspertiz
Ekonomi güvenlik sistemlerin kurulması
Elektronik hesaplamalar sistemlerinin kurulması
İç kontrol prosedürlerin ve muhasebe hesaplamaların uygulanması
İflas (rehabilitasyon) işlemlerin yönetimin yasal ve ekonmik sağlanması
Uluslararası şirketlerin temsilciliklerinin ve şubelerin kurulması ve tescil işlemleri
Limited şirketlerin ve lisanslı finansal enstititütlerin kurulması
İş kurulması bağımsız endistriel bölgesinde
Şirketlerin birleştirilmesi, reorgabizasyonu ve tasfiyesi
Haber abone olmak için e-posta adresinizi girin