პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
განგრძობითი პროფესიული განათლების სწავლება

განგრძობითი პროფესიული განათლების სწავლება

30 აპრილი 2020

2020 წლის 21 იანვრიდან - 2020 წლის 23 აპრილის ჩათვლით შპს აუდიტორული ფირმა ,,ბაკაშვილი და კომპანი’’-ის თანამშრომლებმა ,,Savvy Consulting’’-ში გაიარეს განგრძობითი პროფესიული პრაქტიკული კურსი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში (IFRS).

Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა