პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
ანგარიშგების წარდგენის პროცესის პრეზენტაციების სემინარი

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის პრეზენტაციების სემინარი

24 მაისი 2018

აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“-ს წარმომადგენლები დავესწარით ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ანგარიშგების წარდგენის პროცესის პრეზენტაციების სემინარს 2018 წლის 24-25 მაისს.

ღონისძიება მოიცავდა შემდეგ ძირითად საკითხებს:

• ანგარიშგებასთან დაკავშირებით „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძირითადი მოთხოვნების შეხსენება;
• ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის ტექნიკური პროცესის დემონსტრაცია.

Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა