პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
თქვენი საგადასახადო რისკები დაზღვეულია

თქვენი საგადასახადო რისკები დაზღვეულია

01 აგვისტო 2018

ჩვენი საქმიანობა დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანია "ირაო"-ში და გადაზღვეულია ვენის  სადაზღვევო ჯგუფში.

პასუხისმგებლობის ლიმიტი  5 000 000 ლარი ჯამურად და 1 000 000 ლარი ერთ შემთხვევაზე. დამკვეთის საქმიანობიდან გამომდინარე მასზედ შემსრულებლის ბრალეულობით რაიმე სახის საგადასახადო ვალდებულების დაკისრების შემთხვეაში, შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას სრულად გადაიხადოს დამკვეთზე დაკისრებული საგადასახადო ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე.

გადმოწერე PDF Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა