პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
განგრძობითი პროფესიული განათლების სწავლება

განგრძობითი პროფესიული განათლების სწავლება

10 ივლისი 2019

2019 წლის 04 ივლისიდან - 2019 წლის 05 ივლისის ჩათვლით შპს აუდიტორული ფირმა ,,ბაკაშვილი და კომპანი’’-ის თანამშრომლებმა გაიარეს ტრეინინგები ,,საინფორმაციო სემინარი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC) საგრანტო პროეტის ფარგლებში, სააუდიტორო მომსახურების საკითხებთან დაკავშირებით’’.

Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა