ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
ნიკოლოზ ბაკაშვილი

ნიკოლოზ ბაკაშვილი

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ეკონომიკურ და ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიების აკადემიკოსი, გენერალური დირექტორი, აუდიტორი
ტელ: +995 599 58 59 54
ელ. ფოსტა: n.bakashvili@bakashviliandco.com

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ 1999 წლის 15 სექტემბერს გაცემული აუდიტორის მოწმობა N001.

საქართველოს ქონების შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტის მიერ გაცემული უძრავი ქონების შემფასებლის სერტიფიკატი N 035

საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 30 ნოემბრის ბრძანებით მინიჭებული საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სტიპენდია.

An associate tutor of the Institute Of  Certified Financial Managers

The Institute Of  Certified Financial Managers-financial management and financial analysis

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 04.1993-დან 08.1995-მდე კომერციული ბანკი ,,კვარი” მმართველი;
 • 06.2001-დან 03.2003-მდე სააქციო საზოგადოება ,,აზოტი” რეაბილიტაციის მმართველი;
 • 04.2001-დან 07.2004-მდე სააქციო საზოგადოება ,,აისბერგი” სამეთვალყურეო საბჭო ს თავმჯდომარე;
 • 05.2004-დან 01.2006-მდე შპს ,,ფორტოუზ ჯორჯია’’ გენერალური დირექტორი;
 • 21.03.2006-დან დღემდე შპს ,,ავჭალა” გაკოტრების მმართველი;
 • 01.09.2007-დან დღემდე შპს ,,ელექტროპლასტი” დირქტორი;
 • 14.04.2007-დან 07.10.2008-მდე შპს ,,ხაშმი” გაკოტრების მმართველი;
 • 08.11.2007-დან დღემდე კავშირი (ასოციაცია) საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი;
 • 19.03.2008-დან 28.12.2008-მდე შპს ,,ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხანა” მეურვე;
 • 09.03.2009-დან დღემდე შპს ,,თბილისი N & R ” მეურვე;
 • 15.04.2009-დან დღემდე შპს ,,საქენერგო-2000” მეურვე;
 • 15.09.1995-დან დღემდე შპს აუდიტური ფირმა ,,ბაკაშვილი და კომპანია”-ს გენერალური დირექტორი;

აკადემიური მოღვაწეობა

 • 09.1997-დან დღემდე თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესორი;
 • 12.1991-დან 04.1993-მდე თბილისის მართვის ინსტიტუტი პრორექტორი;
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა