ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
რატი ბაკაშვილი

რატი ბაკაშვილი

აუდიტორი
ტელ: +995 571 60 08 51
ელ. ფოსტა: r.bakashvili@bakashviliandco.com

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერტიფიკატი ზ#5/483 (აუდიტორის კვალიფიკაცია ზოგად აუდიტში)

სამუშაო გამოცდილება

10.01.2003 - 01.11.2006   აუდიტური ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია"–აუდიტორის თანაშემწე

01.11.2006 – 15.09.2014      აუდიტური ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია"–ექსპერტ აუდიტორი

31.12.2010–  დღემდე      შპს "ანგარიშმცოდნეთა დასი"–აუდიტორი

16.12.2011 – დღემდე      შპს "ეხრისტოფორე შტრეხერი"–აუდიტორი

15.09.2014 – 23.03.2016 შპს აუდიტური ფირმა  "ბაკაშვილი და კომპანია"– აღმასრულებელი დირექტორი

23.03.2016 – დღემდე      შპს აუდიტორული ფირმა  "ბაკაშვილი და კომპანია"– აუდიტორი

01.14.2015 – 01.04.2015 სსიპ „ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის ცენტრი“-ს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი (საზოგადოების ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით) საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროექტით.

 

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა