ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
ქეთი გუმბერიძე

ქეთი გუმბერიძე

აუდიტორი
ტელ: +995 97 37 15 10
ელ. ფოსტა: qeti@bakashviliandco.com

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერთიფიკატი ზ#6/392
(აუდიტორის კვალიფიკაცია ზოგად აუდიტში);

სამუშაო გამოცდილება:

11.2007–12.2012    შპს აუდიტური ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" –  ექსპერტ-ბუღალტერი

12.2012–დღემდე    შპს აუდიტური ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" – აუდიტორი

 

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა