ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
ქეთევან დავითაშვილი

ქეთევან დავითაშვილი

ასისტენტ აუდიტორი
ტელ: +995 596 100 688
ელ. ფოსტა: ketevan@bakashviliandco.com

განათლება

2010-2014 წ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი (საბანკო საფინანსო) -ბაკალავრი;

2015-2017 წ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი (ბუღალტრული აღრიცხვა აუდიტი) -მაგისტრი.

F1. ბუღალტერი ბიზნესში; 

F2. მენეჯერული აღრიცხვა;

F3. ფინანსური აღრიცხვა; 

F4 ქართული ბიზნესსამართალი;

F5 საქმიანობის შედეგების მართვა;

F6 საგადასახადო დაბეგვრა;

F7 ფინანსური ანგარიშგება;

F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება.

 

სამუშაო გამოცდილება

2016-2017 წ -  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური- აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის პრაქტიკანტი;

2019-2021 წ - შპს  ევროპული სკოლა - ბუღალტერი;

07.2021 დღემდე – შპს აუდიტორული ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" - ასისტენტ აუდიტორი.

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა