ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
შორენა ხორავა

შორენა ხორავა

უფროსი აუდიტორი
ტელ: +995 577 43 93 00
ელ. ფოსტა: shorena@bakashviliandco.com

განათლება: 

2000 – 2004 ქ. თბილისის საბანკო – საფინანსო ინსტიტუტი, ბუღალტრული

აღრიცხვა   და აუდიტი;

F1 ბუღალტერი ბიზნესში;

F2 მენეჯერული აღრიცხვა;

F3 ფინანსური აღრიცხვა;

F4 ქართული ბიზნესსამართალი;

F5 საქმიანობის შედეგების მართვა;

F6 საგადასახადო დაბეგვრა;

F7 ფინანსური ანგარიშგება;

F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება;

F9 ფინანსური მენეჯმენტი;

P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა;

P2 საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება სსა;

P3 ბიზნესის ანალიზი;

P4 უმაღლესი ფინანსური მართვა უფმ;

P7 უმაღლესი აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება უამმ. 

სერტიფიცირებული ბუღალტერი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

02.2020 – დღემდე შპს აუდიტური ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" - უფროსი აუდიტორი.

05.1998 – 11.2001  შპს “საქართველოს ტაქსებისა და ავტობუსების კომპანია,  ფინანსური მენეჯერის ასისტენტი;

05.2001 – 09.2003   შპს საქართველოს განათებისა და ენერგეტიკის კომპანია                      მთავარი ბუღალტერი;

06.2005 – 12.2008   შპს ესკო  – ჯორჯია”  მთავარი ბუღალტერი;

10.2004 – 12.2014  შპს გლავსპირტპრომი”  ბუღალტერი;

10.2003 – 12.2015   შპს ტფილისის მარანი”  მთავარი ბუღალტერი;

06.2017 – 12.2017 შპს „აუდიტ + 2010“  უმცროსი აუდიტორი;

01.2016 – 12.2019 შპს 5-ე კლინიკური საავადმყოფო“  – მთავარი ბუღალტერი;

01.2016 – 12.2019 შპს კარდიოქირურგიული კლინიკა „ღია გული“ – მთავარი ბუღალტერი.

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა