ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
რევი მაილაშვილი

რევი მაილაშვილი

უფროსი აუდიტორი
ტელ: +995 598 62 82 54
ელ. ფოსტა: revi@bakashviliandco.com

სამუშაო გამოცდილება:

2015 – 2016 - შპს „უნივერსალ აუდიტ კომპანი“ - გენერალური დირექტორის თანაშემწე;

06/2018 - 06/2019 - შპს აუდიტორული ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" -  ასისტენტ აუდიტორი.

06/2019 - დღემდე - შპს აუდიტორული ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" - უფროსი აუდიტორი

განათლება:

F1 ბუღალტერი ბიზნესში

F2 მენეჯერული აღრიცხვა

F3 ფინანსური აღრიცხვა

F4 ქართული ბიზნესსამართალი

F5 საქმიანბის შედეგების  მართვა

F7 ფინანსური ანგარიშგება

F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

F9 ფინანსური მართვა

 

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა