ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
თეიმურაზ ტერიშვილი

თეიმურაზ ტერიშვილი

მართვის სისტემებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი
ტელ: +995 593 31 03 07
ელ. ფოსტა: teimurazi@bakashviliandco.com

სამუშაო გამოცდილება:

1976 - 1978 - საქართველოს პროფკავშირთა საბჭოს ლაბორატორია - ტექნიკოსი,სექტორის ხელმძღვანელი;

1978 - 1986 - სამსახური საბჭოთა არმიაში;

1987 - 1992 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კულტურის სახლი - ელექტრიკოსი;

1993 - 1997 - საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,საავიაციო ტრანსპორტის ეკონომიკის,მართვისა და გადაზიდვათა ორგანიზაციის კათედრა - ლაბორატორიის გამგე;

1997 - 1998 - შპს "ალგორითმი" - ეკონომისტ-პროგრამისტი;

1998 - 2001 - სს "გაერთიანებული ქართული ბანკი" - კომპიუტერული ქსელების სამმართველოს განყოფილების მთავარი სპეციალისტი,საერთაშორისო საბანკო კომპიუტერული სისტემის განყოფილების უფროსი;

2001 - 2003 - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საინფორმაციო ტექნოლოგიების წამყვანი სპეციალისტი;

2003 - 2006 - სს "გაერთიანებული ქართული ბანკი" - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპლუატაციისა და დანერგვის განყოფილების უფროსი,მთავარი პროგრამისტი;

2006 - 2008 - სს "ვითიბი ბანკი" საქართველო - საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების მთავარი პროგრამისტი;

2008 - დღემდე - სს ხალიკ ბანკი საქართველო - საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამმართველოს მთავარი პროგრამისტი;

2016 - დღემდე - შპს "ბაკაშვილი და კომპანია" - მართვის სისტემებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი

 

 

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა