ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
ნატალი შენგელია

ნატალი შენგელია

უფროსი აუდიტორი, ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის მოადგილე
ტელ: +995 599 40 02 63
ელ. ფოსტა: n.shengelia@bakashviliandco.com

სამუშაო გამოცდილება:

2008 წ. ქ. ლონდონი პროფესიული სტაჟირება ფინანსურ დეპარტამენტში.

2005-2007 წწ – შპს ,,International House'' მთავარი ბუღალტრის თანაშემწე;

2007-2008 წწ – აუდიტორული,საგადასახადო და ბიზნეს–საკონსულტაციო კომპანია ,, UBC- international'' -ბუღალტერი; 

2007-2013 წწ შპს ,,International House '' (მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი) – ფინანსური მენეჯერი.

2009 წლიდან სტუ, ას. პროფესორი, ეკონომიკის აკად. დოქტორი; ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის გრანტის მფლობელი;

2013-2015 წწ შპს ,,კომპიუტერული სერვისი კ.ს.+'' –მთავარი ბუღალტერი;

2016 წ. ACCA II დონე –წარჩინების დიპლომი ,,აღრიცხვასა და ბიზნესში'' , ინგლისური სექტორი.

2017 წ. Oxford Brookes University- ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესისა და აღრიცხვის სპეციალობით.

04.04.2016 - 31.03.2021 – შპს აუდიტორული ფირმა ,,ბაკაშვილი და კომპანია''– ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი; 

01.04.2021 - დღემდე - შპს აუდიტორული ფირმა ,,ბაკაშვილი და კომპანია''– უფროსი აუდიტორი, ხარისხის მენეჯერის მოადგილე.

განათლება: (ინგლისური სექტორი)

P2(CFR)-კორპორაციული ფინანსური ანგარიშგება

 F9 ფინანსური მენეჯმენტი 

F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

F7 ფინანსური ანგარიშგება

F6 საგადასახადო დაბეგვრა

F5 საქმიანობის შედეგების მართვა

F4 ქართული ბიზნესსამართალი

F3 ფინანსური აღრიცხვა

F2 მენეჯერული აღრიცხვა

F1 ბუღალტერი ბიზნესში

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა