ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
სალომე ტალაბაძე

სალომე ტალაბაძე

უფროსი აუდიტორი
ტელ: +995 595 89 93 89
ელ. ფოსტა: Talabadze@bakashviliandco.com

განათლება:

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი 2011 — 2015

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკის მიმართულება, მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური
მოდელირება.

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მაგისტრატურა 2015 — 2017
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიზნესის მიმართულება, მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე.

Savvy consulting -სასწავლო კურსი IFRS პროფესიონალი 2020 წელი

Kreston academy -სასწავლო კურსი დღგ-თ დაბეგვრის ახალი წესები და სხვა სიახლეები 2021

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი:

ქართული ბიზნეს სამართალი

საგადასახადო დაბეგვრა

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება სსა

უმაღლესი აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება უამმ

სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი

სერტიფიცირებული ბუღალტერი

 

სამუშაო გამოცდილება

08.2015 – 02.2022 დღემდე – შპს აუდიტორული ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" - ასისტენტ აუდიტორი;

02.2022 – დღემდე შპს აუდიტური ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" - უფროსი აუდიტორი.

 

 

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა