ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
დარეჯან მესხიშვილი

დარეჯან მესხიშვილი

ექსპერტი
ტელ: +995 574 544 656
ელ. ფოსტა: meskhishvilidarejan@gmail.com

აკადემიური მოღვაწეობა

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

1990-1994           ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  არასამრეწველო საწარმოთა ეკონომიკისა და ორგანიზაციის კათედრის ლექტორი.

1994–2006          ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმოების, მომსახურებისა და ბიზნესის ორგანიზაციის კათედრის დოცენტი.

2006–დღემდე     ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების კათედრის პროფესორი

 

სამუშაო გამოცდილება:

1988-1989          26 კომისრის სახელობის რაიონის რაისურსათვაჭრობაში დისპეჩერი.

1995–დღემდე     შპს აუდიტური ფირმა ,,ბაკაშვილი და კომპანია”- ექსპერტი

2008–დღემდე     სს ,,ენერგია XXI”- კონსულტანტი

 

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა