ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
გიორგი გულუა

გიორგი გულუა

დირექტორის მოადგილე, აუდიტორი
ტელ: +995 597 76 70 27
ელ. ფოსტა: g.gulua@bakashviliandco.com
 • საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერთიფიკატი ზ#4/410
  (აუდიტორის კვალიფიკაცია ზოგად აუდიტში);
 • საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს სერთიფიკატი დ#4/481
  (აუდიტორის კვალიფიკაცია სადაზღვევო ორგანიზაციათა აუდიტში);

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 05.09.2002 - 31.01.2007 -  შპს “ ბაკაშვილი და კომპანია ” აუდიტორის თანაშემწე
 • 01.02.2007 – დღემდე -  შპს “ ბაკაშვილი და კომპანია ” დირექტორის მოადგილე
 • 01.07.2006 –  დღემდე -  შპს “ორიონი-კოდი365” ფინანსური მენეჯერი
 • 01.04.2008 – 01.10.2009  კავშირი (ასოციაცია) საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზარი - გაკოტრების მმართველის კონსულტანტი დებიტორებთან ურთიერთობის საკითხებში
 •  01.08.2008 – 01.01.2010 - სს “ენერგია XXI” აუდიტორი
 • 05.05.2009 - 12.12.2009 - სს ”საქენერგო 2000” ექსპერტი
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა