აუდიტორული ფირმა

ბაკაშვილი და კომპანია

პირველი აუდიტორული ფირმა საქართველოში

Morison KSi-ს დამოუკიდებელი წევრი

 

26 წელი აუდიტორულ  და ბუღალტრულ სფეროში

თქვენი რისკები დაზღვეულია 5'000'000 ლარად

ISO 9001:2015 საერთაშორისო სერთიფიკატი

ჩვენი სერვისები

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (სავალდებულო და/ან საინიციატივო)
საბუღალტრო-სააღრიცხვო საქმიანობა
საგადასახადო აუდიტი
აქტივების შეფასება (უძრავ-მოძრავი ქონება და არამატერიალური აქტივები)
საფინანსო - ეკონომიკური ექსპერტიზა
კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში
ყველა

ჩვენი ბენეფიტები

ობიექტურობის, დამოუკიდებლობისა და კონფიდენციალურობის პრინციპების დაცვით გთავაზობთ აუდიტორული მომსახურების სრულ სპექტრს.
აუდიტორის დასკვნა ბუღალტრული ანგარიშგების უტყუარობის შესახებ წარმოადგენს თქვენი კომპანიის პატიოსნებისა და გამჭვირვალეობის დასტურს;
შპს აუდიტორული ფირმა ”ბაკაშვილი და კომპანია” თავისი 26 წლიანი გამოცდილებით ერთერთი პირველთაგანია საქართველოს აუდიტორული საქმიანობის ბაზარზე;
სრულად

ჩვენი ანაზღაურება თქვენთვის ნამდვილად მისაღები იქნება

მომსახურების დათვლა

მედია და სიახლეები

ყველა
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა