კლიენტები

ალტერნატიული

შპს "დასავლეთ აღმოსავლეთის ლოჯისტიკური კომპანია" შპს "დასავლეთ აღმოსავლეთის ლ
შპს "ქართული ინგრედიენტები"
შპს "გურიის თამბაქო"
შპს "მეტრო 5"
შპს "საამშენებლო კომპანია ბათუმი"
შპს "ზევა"
შპს "Emi"
შპს "Georgian Hazelnut Corporation"
შპს "საამშენებლო ბლოკის საწარმო"
შპს "კავკასტრანს კომპანი"
შპს "ფემაშ"
შპს "ფერრე"
შპს "იუპიტერ-მ"
შპს "ქართული აბრაზიული კომპანია"
შპს "New City"
შპს "აფინოქსი"
შპს "ჩვენებურები 07"
შპს "სტანდარტ დაზღვევა საქართველო"
შპს "LG ჯგუფი"
შპს "ზიაკო"
შპს "საბატა"
შპს "აჭარის რესპუბლიკის ონკოლოგიური ცენტრი"
შპს "ვერტიკალი"
შპს "ბალტიკ გრუპ ინტერნეიშენალ ჯორჯია"
შპს "ხელვაჩაურის საგზაო"
შპს "ბათოსი-შიპინგი"
შპს "გრანიტი"
შპს „ბ.თ.გ. და სამება“
სს "აჭარკაპმშენი"
შპს "აჩი და თემო"
შპს "ჯუბა 2003"
შპს "ტაო"
შპს "ჩხოროწყუს საგზაო სამმართველო"
შპს "ევრაზია კარგო"
ი/მ "შალვა გვარამაძე"
შპს "ჯეოლოკი"
სს "სეიბოლტ ანალიტის"
შპს "მონოლითი"
შპს "კომპანია ორბიტა"
შპს "ჯუბა 2001"
ფ/პ "მამუკა ხალვაში"
შპს "ჯეორჯიან იმპექსი"
შპს "იმედი ფარმა ა.ნ."
შპს "ალედა"
შპს "ექსპრეს ბათუმი"
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა