İş Ortaklarımız

KHYK ,,Gürcistan profesyonel muhaebecler ve deneticiler derneği’’

Partner: 16 Aralık 2014 tarihinden beri
Partner hakkında bilgi:

KHYK ,,Gürcistan profesyonel muhaebecler ve deneticiler derneği’’, kurucusu , çok sayıda üyesi, yardımsever dernek ve kuruluşlarn, hükümet ve resmi olmayan sektör temsilcileri ile işbirlik ve rekabet halinde olmakla birlikte, kurulduğu anından itibaren uzun yıllar boyunca tüzük ile belirlenmiş misyonunun en önemli kısmın yerine getirilmesini sağlamıştır: Muhasebe işlemlerinin profesyonel olarak yürütülmesi ve sertifikasyon pratiğinin kurulmas, muhasebe mesleğinin imajın yükseltilmesi ve hem yurt dışında hem de yurt içinde tanınmasıdır.

16 Aralık 2014 tarihinden itibaren şirketimiz KHYK ,,Gürcistan profesyonel muhaebecler ve deneticiler dernek’’ üyesdir.

Dünya Bankası

Partner: 2011 den itibaren
Web sayfası: www.worldbank.org
Partner hakkında bilgi:

Dünya bankası, Dünya Banka gurubun bir parçası olup 27 Aralık 1945 tarihinde kurulmuştur. Merkeiz ofis ABD Washington şehrinde bulunmaktadır.

Dünya bankası sosyal sektörde faaliyet gostermekte olup daha çok fakirliğin ve yoksulluğun azaltılmasına odaklanmaktadır, ayrıca etkili yönetim sistemler projeler üzerine çalışmaktadır.

Dünya bankası gelişmekte olan ülkeler için teknik ve mali yardımın çok önemli bir kaynaktır.  Dünya bankasının  amacı gelişmekte olan ülkelere millenium gelişme amaçların ulaşmasına yatırımcılar sayesinde, yeni iş yerlerin oluşturması ve sabit kalkınması için ilgili çevrenin oluşturmasında yardımcı olmaktadır, ayrıca fakir ülkeler nüfusuna  yardım etmek ve onların gelişmeleri için gerekli süreçlerine katılımların sağlanmasıdır.

2011 tarihinden  itibaren şirketimiz Dünya bankasının partneridir.

Holding „Люди Дела“ A.Ş.

Partner: 08 Temmuz 2014
Web sayfası: www.ludidela.ru
Partner hakkında bilgi:

Holding Люди Дела denetici sektöründe 1993 tarihinden itiabren faaliyet göstermekte olup  çok başarılı bir şirket haline gelmiştir.  Bu gün  ise Rusya Federasyonunda faaliyet gösteren top on denetici şirketler arasında yer almaktadır, 08 Temmuz 2014 tarihinde  iş gezisi kapsamında bizi Rusya Federasyonn en büyük denetici ve Consalting holdinglerinden Люди Дела nın genel müdürü sayın Boris Fedosimov ziyaret etmiştir.  Denetici şirket ,,Bakashvili ve Takımı’’ LTD ve Holding Люди Дела arasında  karşılıklı işbirlik anlaşması akdedilmiştir-buna göre Holding Люди Дела ve Denetici şirket ,,Bakashvili ve Takımı’’ LTD partner olmuşlardır.

,,Gürcü ve Türk İşadamları Derneği-Gürtiad’’

Partner: 16 Haziran 2014
Web sayfası: www.gurtiad.ge
Partner hakkında bilgi:

,,Gürcü ve Türk İşadamları Derneği-Gürtiad’’  1999 tarihinde kurlumluştur. Şuanda Gürcistan’da İş-derneklerinden en büyük İş-dernek halinde gelmiştir. Derneğe üye olan  fertler çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedirler: Finanslar, hizmet, lojistik, üretim,  beyaz eşya, üretim ve diğerleri.

Gürcistan’ın dış ticaretin  yaklaşık  %17  Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında gerçekleşirilmektedir. Dış ticareti il meşgul olan ve   Gürcistan’da mecvut olan şirketlerin çoğunluğu  ,,Gürcü ve Türk İşadamları Derneği-Gürtiad’’ üyesidir.

,,Gürcü ve Türk İşadamları Derneği-Gürtiad’’  misiyonudur:  Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyetin arasında ticari- ilişkilerine katkı sağlamak, ayrıca Gürcisatn’da faaliyet gösteren  yüksek kalifiye şirketler derneğine üye yapmak ve böylece derneğin olanaklarının geliştirilmesidir.

16 Haziran 2014  tarihinden itibaren şirketimiz  ,,Gürcü ve Türk İşadamları Derneği-Gürtiad’’  üyesidir.

Gürcistan gayrimenkuller değerleme uzmanlar enstitütüsü

Partner: 03 Haziran 2010.
Web sayfası: www.asset-ge.org
Partner hakkında bilgi:

Gürcistan gayrimenkuller değerleme uzmanlar enstitütüsü  sivil toplum kıuruluşu olup 1999 tarihinde kurulmuştur.

GGDUE  -2003 yılında IVSC (Uluslararası Standartlar Değerleme Kurulu) üyesi olan il Gürcü  organizasyondur.

IVSC  dünya çapında  50 ye kadar kurluluşu (Enstitütler) birleştirmekte olup onun  amacı çeşitli  ülkelerde uluslararası standartlar hakkında karşılıklı sözleşemelerin akdedilmesi, ayrıca  kurlul üyeleri için uygun olan değerleme   satandartların kabul edilmesidir.
GGDUE- ana amacı Gürcistan’da değeleme faaliyetlerinin mevzuatların ve yasaların düzenlemesi, değerlemecilerin eğiilmesi ve sertifikasyondur. Toplumda değerleme uzmanın- ayrı  meslek olarak ayrılması, değerleme uluslararası standartlar çerçevesinde Gürcistan gayrimenkuller piyasasının kaliteli değerlemeler ile ve değerleme hizmetleri ile sağlamasıdır.
 03 Mayıs 2010 tarihinden itibaren şirketimiz Gürcistan gayrimenkuller değerleme uzmanlar enstitütüsün üyesidir. 

,,Zakaria Kutsnashvili’nini avukatlık bürosu’’ LTD

Partner: 2011 den itibaren
Partner hakkında bilgi:

,,Zakaria Kutsnashvili’nini avukatlık bürosu’’ LTD  24 Ocak 2011 tarihinde kurulmuştur.  Şirket yüksek kalifiyeye sahip olan,  yıllardır bu alanda çalışma deneyimine sahip olan  şahıslardan oluşmaktadır.  Şirket üyeleri uzun yıllar boyunca hukuki alanın farklı sektörlerde  faaliyet göstermektedirler.

,,Zakaria Kutsnashvili’nini avukatlık bürosu’’ LTD sivil, idari, cezai, vergilendirme ve diğer davalarla ilgili faaliyet göstermektedir. Şirket  hem yerel piyasada faaliyet gösteren farklı şirketlere hem de yabancı şirketlere ve temsilciliklere  danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. 

Avukatlık bürosu-Migriauli ve partnerler

Partner: 1998 den itibaren
Web sayfası: www.migri-law.ge
Partner hakkında bilgi:

Avukatlık bürosu ,,Migriauli ve partnerler’’ (önceki ,,Roin Migriauli avukatlık bürosu’’ )  1997 yılında kurulmuştur.

Avukatlık bürosu partnerler ve orada çalışan avukatlar (hukukçuler) sayesinde yerel ve yabancı şirketlere ve temsilciliklere, özel bankalara, devlet yönetim organlara ve fiziki şahıslara avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Avukatlık bürosu sivil, idari, cezai, vergilendirme ve diğer davalarla ilgili faaliyet göstermektedir.

2010 yılından itibaren avukatlık bürosu Kamu  Milli Sicil Acentasında  lisanslı olup  ön tescil ve kayıt işlemleri yapma yetkisine sahiptir.

1998 yılından itiabren şirketimiz Avukatlık bürosu ,,Migriauli ve partnerler’’ in partneridir. 

SPS ,,Gabunia ve partnerler’’

Partner: 2006 den itiabren
Web sayfası: www.gap.ge
Partner hakkında bilgi:

Avukatlık bürosu ,,Gabunia ve partnerler’’  2005 yılında kurulmuştur. Büro genş profesiyeonel guruptan oluşmaktadır, onlar  hukuki alanın herhangi sektöründe kalifiye hukuki hizmetleri vermektedirler.

Büronun  faaliyet konusu  fiziki ve tüzel kişilerin genel mahkemelerin herhangi kademe mahkemesinde, tahkim kurulunda ve devlet dairelerinde  temsil etmek, ayrıca hukuki karkaterine sahip olan raporların, sözleşmelerin düzenlenmesi ve görüşmelerine  katılmasıdır.

Bugün büroda 9 yüksek nitelikli avukat çalışmaktadır, bunlar hukuki alanın herhangi sektöründe kalifiye hukuki hizmetleri vermektedirler.

2006 yılından  itibaren şirketimiz  SPS ,,Gabunia ve partnerler’’ in partneridir.

,,Adalet evi’’ LTD

Partner: 2014 den itibaren
Web sayfası: www.hol.ge
Partner hakkında bilgi:

,,Adalet evi’’ nun ana faaliyet prensipleri  hukuki alanın farklı sktörlerde yüksek akademik bilgiye dayanmış yüksek nitelikli pratik  uygulamaların  yerine getirilmesidir. Şirket  etkili hukuki hizmetlerin verilmesini sağlamaktadır, onun garantisi  müşteri menfaatleri korumak üzere  şirkette görev yapan çeşitli üniversitelerin profesörlerin  ve  uygulayıcı hukukçuların takım çalışmasıdır. ,,Adalet evi’’  sadece avukatlık ve danışmanlık hizmetleri ile sınırlanmakatadır aynı anda onun faaliyet alanın en öncelikli  yön Gürcistan’da  hukuk gelişim amacıyla çeşitli konferansların, görüşmelerin ve eğitimlerin organizasyonu –düzenlenmesidir.

Haber abone olmak için e-posta adresinizi girin