პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის გავლის შემდეგ გავლილი ტრენინგები

ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის გავლის შემდეგ გავლილი ტრენინგები

08 მაისი 2018

ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის გავლის შემდეგ ჩვენმა კომპანიამ გაიარა შემდეგი ტრენინგები განგრძობითი სწავლების ჩარჩოში:

  1. სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარები საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში - 16.10.2017 – 22.10.2017;

  2. ფასს-ების, ბასს-ების, ასს-ების, კანონმდებლობაში სხვადასხვა სიახლეების სწავლება-კონსულტაცია შპს „Crow Horwath“-ში - 09/10/2017 – 30/10/2017;

  3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში ავანსის თანხის დღგ-თი დაბეგვრის საკითხების გაცნობა-განხილვა - 13.02.2018;

  4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის ათდღიანი სრული კურსი - 11/12/2017-22/12/2017;

  5. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ის) ქართულენოვანი ტრენინგი "ფრაისუოთერჰაუსკუპერსის (PwC-ის) აკადემიაში - 01/05/2018 - 29/06/2018.

Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა