პუბლიკაციები

პუბლიკაციები
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ის) ქართულენოვანი ტრენინგი

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ის) ქართულენოვანი ტრენინგი

04 მაისი 2018

I მოდულის მეორე შეხვედრაზე აუდიტის მენეჯერმა ქალბატონმა ქეთი ყარაულაშვილმა ჩაატარა ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე:

ფასს (IFRS) 15 - ამონაგები;

ბასს (IAS) 2 - სასაქონლო-მატერილური ფასეულობები;

ბასს (IAS) 10 - საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები.

Share
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა