ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
ნათია შენგელია

ნათია შენგელია

რისკებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი
ტელ: +995 599 40 02 63
ელ. ფოსტა: natiashengelia@bakashviliandco.com

სამუშაო გამოცდილება:

2008 წ. ქ.ლონდონი პროფესიული სტაჟირება ფინანსურ დეპარტამენტში.

2005-2007 წწ – შპს ,,International House'' მთავარი ბუღალტრის თანაშემწე;

2007-2008 წწ – აუდიტორული,საგადასახადო და ბიზნეს–საკონსულტაციო კომპანია ,, UBC- international'' -ბუღალტერი;

2007-2013 წწ შპს ,,International House '' (მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი) – ფინანსური მენეჯერი.

2009 წლიდან სტუ, ას.პროფესორი, ეკონომიკის აკად.დოქტორი; ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის გრანტის მფლობელი;

2013-2015 წწ შპს ,,კომპიუტერული სერვისი კ.ს.+'' –მთავარი ბუღალტერი;

2016 წ. ACCA II დონე –წარჩინების დიპლომი ,,აღრიცხვასა და ბიზნესში'' , ინგლისური სექტორი.

2017 წ. Oxford Brookes University- ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესისა და აღრიცხვის სპეციალობით.

04.04.2016 –დღემდე შპს აუდიტური ფირმა ,,ბაკაშვილი და კომპანია''– რისკებისა და ხარისხის მართვისა და შეფასების მენეჯერი.

 

განათლება:

F1 ბუღალტერი ბიზნესში

F2 მენეჯერული აღრიცხვა

F3 ფინანსური აღრიცხვა

F4 ქართული ბიზნესსამართალი

F5 საქმიანობის შედეგების მართვა

F6 საგადასახადო დაბეგვრა

F7 ფინანსური ანგარიშგება

F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

F9 ფინანსური მენეჯმენტი

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა