ჩვენი გუნდი

ჩვენი გუნდი
სალომე ტალაბაძე

სალომე ტალაბაძე

ასისტენტ აუდიტორი
ტელ: +995 595 89 93 89
ელ. ფოსტა: Talabadze@bakashviliandco.com

განათლება:

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი 2011 — 2015

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეკონომიკის მიმართულება, მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური
მოდელირება.

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მაგისტრატურა 2015 — 2017
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიზნესის მიმართულება, მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე.

Pricewaterhousecoopers Academy - სერტიფიკატი ტრეინინგზე: ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს).

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი:

F1 ბუღალტერი ბიზნესში

F2 მენეჯერული აღრიცხვა

F3 ფინანსური აღრიცხვა

F4 ქართული ბიზნეს სამართალი

F5 საქმიანობის შედეგების მართვა

F6 საგადასახადო დაბეგვრა

F7 ფინანსური ანგარიშგება

F9 ფინანსური მენეჯმენტი

 

სამუშაო გამოცდილება

08.2015 – დღემდე – შპს აუდიტორული ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია" - ასისტენტ აუდიტორი.

 

 

სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა