აუდიტორული ფირმა

ბაკაშვილი და კომპანია

პირველი აუდიტორული ფირმა საქართველოში

თქვენი რისკები დაზღვეულია 5'000'000 ლარად

22 წელი აუდიტორულ  და ბუღალტრულ სფეროში

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ჩართული ვართ თეთრ სიაში

ჩვენი სერვისები

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (სავალდებულო და/ან საინიციატივო)
საბუღალტრო-სააღრიცხვო საქმიანობა
საგადასახადო აუდიტი
აქტივების შეფასება (უძრავ-მოძრავი ქონება და არამატერიალური აქტივები)
საფინანსო - ეკონომიკური ექსპერტიზა
კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში
ყველა

ჩვენი ბენეფიტები

ობიექტურობის, დამოუკიდებლობისა და კონფიდენციალურობის პრინციპების დაცვით გთავაზობთ აუდიტორული მომსახურების სრულ სპექტრს.
აუდიტორის დასკვნა ბუღალტრული ანგარიშგების უტყუარობის შესახებ წარმოადგენს თქვენი კომპანიის პატიოსნებისა და გამჭვირვალეობის დასტურს;
შპს აუდიტორული ფირმა ”ბაკაშვილი და კომპანია” თავისი 22 წლიანი გამოცდილებით ერთერთი პირველთაგანია საქართველოს აუდიტორული საქმიანობის ბაზარზე;
სრულად

ჩვენი ანაზღაურება თქვენთვის ნამდვილად მისაღები იქნება

მომსახურების დათვლა

მედია და სიახლეები

30 დეკ. 2016

საზოგადოებრივი დაინტერესებული პირების (სდპ-ების) ფინანსური ა...

მოგახსენებთ რომ შპს აუდიტორულ ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია"-ს მიენიჭა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების (სდპ-ების) ფინანსური ანგარიშ...
სრულად
14 ნოე. 2016

შპს აუდიტორული ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია"-ს რეგისტრაცია ა...

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური SERVICE FOR ACCOUNTING,REPORTING AND AUDITING SUPERVISION   ბრძა...
სრულად
04 თებ. 2013

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, საქართველოს ეკ...

  1. კავშირგაბმულობის ნაგებობათა მშენებლობის თავისებურებანი; ჟურნალი “ეკონომისტი”, 1990წ. #10. 2. საქართველოს სრული ტელეფონიზაციის...
სრულად
ყველა
სიახლეების გამოსაწერად შეიყვანეთ თქვენი ელ.ფოსტა