საზოგადოებრივი დაინტერესებული პირების (სდპ-ების) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტირების უფლებამოსილება

მოგახსენებთ რომ შპს აუდიტორულ ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია"-ს მიენიჭა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების (სდპ-ების) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების უფლებამოსილება. https://www.saras.gov.ge/ka/Register/RegisterAuditorCompanies?IdCode=&OrgAuthority=%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE&Name=               ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტი...

შპს აუდიტორული ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია"-ს რეგისტრაცია აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური SERVICE FOR ACCOUNTING,REPORTING AND AUDITING SUPERVISION   ბრძანება №42 14/11/2016 აუდიტორული(აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში შპს აუდიტორული ფირმა "ბაკაშვილი და კომპანია"-ს რეგისტრაციის თაობაზე          ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს წარედგინა შპს აუდიტორული ფირმა ...

აუდიტორების რეგისტრაცია აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში

       ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური  SERVICE FOR ACCOUNTING, REPORTING AND AUDITING SUPERVISION   ბრძანება №35 10/11/2016  აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრში ნიკოლოზ ბაკაშვილის, გიორგი გულუას, რატი ბაკაშვილის და ქეთევან გუმბერიძის რეგისტრაციის თაობაზე        ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს წ...

თქვენი საგადასახადო რისკები დაზღვეულია

   ჩვენი საქმიანობა დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანია "ირაო"-ში. პასუხისმგებლობის ლიმიტი 4 000 000 ლარი ჯამურად და 1 000 000 ლარი ერთ შემთხვევაზე.    დამკვეთის საქმიანობიდან გამომდინარე მასზედ შემსრულებლის ბრალეულობით რაიმე სახის საგადასახადო ვალდებულების დაკისრების შემთხვეაში, შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას სრულად გადაიხადოს დამკვეთზე დაკისრებული საგადასახადო ვალდებულება სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე.   ...

შპს აუდიტური ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“ ჩართულია სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლების მქონე ფირმების რეესტრში.

შპს აუდიტური ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“ ჩართულია სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლების მქონე ფირმების რეესტრში.       http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=42&color=red&lid=39&sid=44

შპს აუდიტურმა ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“–მ მიიღო ISO 9001 : 2008 საერთაშორისო სერთიფიკატი.

შპს აუდიტურმა ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“–მ მიიღო ISO 9001 : 2008 საერთაშორისო სერთიფიკატი.          

შპს აუდიტურმა ფირმამ „ბაკაშვილი და კომპანია“ –მ გახსნა რეგიონალური ოფისი ქ.მარნეულში, რუსთაველის ქ.N5 – ში.

შპს აუდიტურმა ფირმამ  „ბაკაშვილი და კომპანია“ –მ გახსნა რეგიონალური ოფისი  ქ.მარნეულში, რუსთაველის  ქ.N5 – ში.

თეთრი სია

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2016 წლის 28 სექტემბრის № 2776 განკარგულებით შპს „აუდიტური ფირმა ბაკაშვილისა და კომპანია" ( ს/კ 211356922 ) ჩართული იქნა თეთრ სიაში.   http://procurement.gov.ge/getattachment/2c3af411-4516-4f14-b18a-1785e52f884c/211356922.html.aspx

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, საქართველოს ეკონომიკურ და ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიების აკადემიკოსის ნიკოლოზ ომარის-ძე ბაკაშვილის მიერ გამოქვე...

  1. კავშირგაბმულობის ნაგებობათა მშენებლობის თავისებურებანი; ჟურნალი “ეკონომისტი”, 1990წ. #10. 2. საქართველოს სრული ტელეფონიზაციისათვის; ჟურნალ “მეცნიერება და ტექნიკა”, 1990წ. #12. 3. სოფელს-სანიმუშო ელექტროკავშირი; ჟურნალ “კვალი”, 1990წ. #10-11. 4. სოფელს-სანიმუშო საფოსტო კავშირი; ჟურნალ “კვალი”, 1991წ. #9. 5. ჯანდაცვის საკომუნიკაციო სამსახურის სრულყოფისათვის; საქართველოს რესპუბლიკ...

საერთაშორისო კავშირები

   2014 წლის 14-17 თებერვალს ჩვენთან საქმიანი ვიზიტით იმყოფებოდა IFAC-ის მმართველი ბორდის წევრი,  IFAC-ის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, საფრანგეთის აუდიტის, აღრიცხვისა და კონსალტინგის საერთაშორისო გაერთიანება „GPA INTERNATIONAL”-ის პრეზიდენტი   იაკეს პოტდევინი.            

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის გენერალური ასამბლეა

   მოგახსენებთ, რომ 2014 წლის 28 მაისს სასტუმრო რადისონში გაიმართა საერთაშორისო სავაჭრო პალატის გენერალური ასამბლეა, სადაც აუდიტური ფირმის „ბაკაშვილი და კომპანიას“ გენერალური დირექტორი; საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის პრეზიდენტი ბ–ნი ნიკოლოზ ბაკაშვილი არჩეულ იქნა საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარედ და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საბჭოს წევრად.  

შეხვედრა ჰოლდინგ „Люди Дела“–ს გენერალურ დირექტორთან

      2014 წლის 8 ივლისს ჩვენთან საქმიანი ვიზიტით იმყოფებოდა რუსეთის ფედერაციის ერთ–ერთი უმსხვილესი აუდიტური და საკონსულტაციო ჰოლდინგ „Люди Дела“–ს გენერალური დირექტორი ბ–ნი ბორის ფედოსიმოვი. აუდიტურ ფირმა შპს „ბაკაშვილი და კომპანიას“ და ჰოლდინგ „Люди Дела“–ს  შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება. აქვე გაცნობებთ, რომ ჰოლდინგი „Люди Дела“ აუდიტ...

I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია სახელწოდებით – „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“.

   2014 წლის 17-18 ოქტომბერს, ქ. ბათუმში, შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია სახელწოდებით – „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“.            კონფერენცია სიტყვით გახსნა ბ–ნმა ალიოშა ბაკურიძემ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორმა და პროფესორმა. მომხსენებელთა შორის გა...

აუდიტური ფირმების 2013 და 2014 წლების რეიტინგული მაჩვენებლები

აუდიტური ფირმების 2013 და 2014 წლების რეიტინგული მაჩვენებლები  

შეხვედრა ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის – Gurtiad“-ის ოფისში.

   2014 წლის 26 ოქტომბერს „ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის – Gurtiad“-ის ოფისში გაიმართა საქართველოში თურქეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის მეორე მდივანი – ბ–ნი სონმეზ იაშარ, შპს აუდიტური ფირმის „ბაკაშვილი და კომპანი“–ის წარმომადგენ–ლებისა და ასოციაციის სხვა წევრებს შორის შეხვედრა. სხდომაზე გაიმართა მსჯელობა რიგ მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. ერთ–ერთი უმნიშვნელოვა...

უნიკალური დამხმარე სახელმძღვანელო არასპეციალისტი ხელმძღვანელი მუშაკებისთვის „ფინანსები, ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტი.“

   ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, საქართველოს ეკონომიკურ და ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიების აკადემიკოსის ნიკოლოზ ბაკაშვილის ავტორობით გამოვიდა უნიკალური დამხმარე სახელმძღვანელო არასპეციალისტი ხელმძღვანელი მუშაკებისთვის „ფინანსები, ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტი.“ ​   წიგნი განკუთვნილია არასპეციალისტი ხელმძღვანელებისთვის და პერსონალისთვის. მასში განხილულია ფინანსების, ბუღალტრული აღრიცხვა–ანგ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ობიექტურობის, დამოუკიდებლობისა და კონფიდენციალურობის პრინციპების დაცვით გთავაზობთ აუდიტური მომსახურების სრულ სპექტრს.

აუდიტორის დასკვნა ბუღალტრული ანგარიშგების უტყუარობის შესახებ წარმოადგენს თქვენი კომპანიის პატიოსნებისა და გამჭვირვალეობის დასტურს;

შპს აუდიტური ფირმა ”ბაკაშვილი და კომპანია” თავისი 18 წლიანი გამოცდილებით ერთერთი პირველთაგანია საქართველოს აუდიტორული საქმიანობის ბაზარზე;


 

 

რატომ ჩვენ?

იმიტომ რომ ჩვენ ვთანამშრომლობთ ერთმანეთთან;

ვმოქმედებთ ყოველდღიურად პასუხისმგებლობის, პროფესიონალიზმის, კვალიფიციურობისა და კონფიდენციალურობის პრინციპების საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების დაცვით;

ჩვენ ანაზღაურება თქვენთვის ნამდვილად მისაღები იქნება;

ჩვენი საქმიანობის პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანია "ირაოს" მიერ და მისი ჯამური ანაზღაურებითი ღირებულება შეადგენს  4 000 000 ლარს.

დაწვრილებით >>

 

ჩვენ შესახებ

ჩვენ პასუხს ვაგებთ, თქვენს მიერ საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელებული ჩვენთვის ცნობილი სამეურნეო ოპერაციებისა და მოვლენების ფინანსურ ანგარიშგებაში სწორად და უტყუარად ასახვაზე.

თქვენ პასუხს აგებთ, თქვენს მიერ განხორციელებულ სამეურნეო მოქმედებებსა და სამეურნეო ოპერაციებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფინანსურ მდგომარეობაზე.

დაწვრილებით >>

 

სერვისი

ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემისა და შიდა აუდიტის კონტროლის ეფექტურობა;

 ორგანიზაციულ-მმართველობითი სტრუქტურა და დაგეგმარება;

ფინანსური ანალიზი და ფინანსური დაგეგმარება;

კონსულტაციები საგადასახადო საკითხებში;

თემატური ექსპერტიზა;

საინფორმაციო სისტემების მენეჯმენტის სრულყოფა;

დაწვრილებით >>